منتخب

بە وقت پازولینی

  به وقت پازولینی آرش سنجابی  تماشاگر که می نشیند، صدای موسیقی می...

رونمایی از پوستر سومین جشنواره بین المللی فیلم تولیپاف

تولیپوف بر تغییرات آب و هوایی در سال 2020 تمرکز دارد. پوستر جشنوارە...

درباره جشنواره بین المللی فیلم تولیپاف

جشنواره بین المللی فیلم تولیپاف به صورت سالانه برگزار می شود. همه...

سومین جشنواره بین المللی فیلم تولیپاف

سومین جشنواره بین المللی فیلم تولیپاف با همکاری سینما تیکت در...